چهارمین مجله‌ی «کوه‌گشت» به هفته بعد موکول شد / پنج‌شنبه 29 بهمن

به اطلاع می‌رساند؛ به دلیل تقارن پنج‌شنبه‌ی جاری با سالروز پیروزی انقلاب، برنامه‌ی «استودیو ورزش» به صورت ویژه به بزرگداشت و راهپیمایی این روز خواهد پرداخت ... به همین دلیل؛ چهارمین شماره‌‎ی مجله‌ی تلویزیونی «کوه‌گشت» به هفته‌ی آینده - پنج‌شنبه 29 بهمن- موکول می‌شود.